Zemljiški kataster

 • parcelacija
 • ureditev mej
 • izravnava mej
 • ekspropriacia dolžinskih objektov
 • evidentiranje zemljišča pod stavbo
 • sprememba bonitet

Kataster stavb

 • izdelava etažnega načrta nove gradnje
 • izdelava etažnega načrta obstoječih stavb
 • evidentiranje sprememb stavb

Inženirska geodezija

 • geodetski načrt za potrebe projektiranja
 • geodetski načrt za uporabno dovoljenje
 • zakoličbe
 • evidentiranje gospodarske javne infrastrukture

Nepremičninsko urejanje

 • sodno izvedeništvo
 • promet z nepremičninami

Hitri kontakt Ljubljana

Mlinar & Slovenc d.o.o.
Dolenjska cesta 43
1000 Ljubljana

GSM: 041-632-675
GSM: 041-595-749

mlinar.slovenc@siol.net

Hitri kontakt Cerknica

Mlinar & Slovenc d.o.o.
Notranjska 42a
1380 Cerknica

TEL.: 01/709-66-30
GSM: 031-633-937

mlinar.slovenc@siol.net